Print Friendly, PDF & Email

די.וי.אי. – ארגון רופאי שיניים מתנדבים לישראל

ד”ר נילי טיקוצקי

ארגון רופאי שיניים מתנדבים לישראל נוסד בשנת 1980. המרפאה ממוקמת בשכונת מקור חיים בירושלים ומעניקה טיפולי שיניים והדרכה לבריאות הפה והשיניים לילדים ובני נוער נזקקים בבירה. רופאי שיניים מתנדבים מרחבי העולם מגיעים לטפל בילדים. הארגון מקיים תוכנית הדרכה קהילתית להורים ולילדים לחינוך לבריאות הפה והשניים. ל-די.וי.אי. נציגויות במדינות רבות בהן ארצות הברית, אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה, דרום אפריקה ועוד.

עמותת רופאי שיניים מתנדבים לישראל הוקמה על ידי הגב’ טרודי בירגר ז”ל בשנת 1980 עם סגירת המרפאות העירוניות בירושלים. סגירתן השאירה את האוכלוסיות החלשות בירושלים ללא מענה בתחום רפואת השיניים. לאחר מותה בשנת 2002 החליטו חברי ההנהלה – כולם מתנדבים – להמשיך את מפעל חייה לזכרה ולמען הילדים הרבים הזקוקים לטיפולי שיניים ואין ידם משגת לשלם על כך.

ד”ר נידאל עליאן

במרפאת DVI מטופלים ילדים ובני נוער בגילאי 4 עד 26 שנים. הטיפול, ההדרכה והמעקב אחר בריאות הפה והשיניים של המטופלים מגיל 4 ועד גיל 26 הינם ללא כל תשלום. המרפאה משרתת אך ורק את אוכלוסיית הילדים אשר מופנית מלשכות הרווחה העירוניות או מהמחלקה לנוער בסיכון של עיריית ירושלים. מדי יום ביומו מטופלים במרפאה כ – 150 ילדים מכל תושבי ירושלים בני דתות ולאומים שונים. הם זוכים לטיפול מידיהם האמונות והמקצועיות של רופאי שיניים מתנדבים, המגיעים מכל קצות תבל על חשבונם ועל חשבון זמנם. כל אחד מהרופאים הללו תורם למרפאה בין שבוע לחודש של עבודה. תקציבה של העמותה מבוסס רובו ככולו על תרומות מהארץ ומחוץ לארץ.

בשנת 2013 התנדבו במרפאה 124 רופאים מ 21- ארצות. במרוצת השנה העניקו הרופאים למעלה מ 12,000 טיפולי שיניים לילדים ובני נוער נזקקים. מאז הקמת המרפאה התנדבו לעבוד בה יותר מ 4,500 רופאים מחוץ לארץ. הטיפולים שניתנים הם בסטנדרטים מחמירים, ברמה מקצועית גבוהה ובפיקוח צמוד של מומחים לרפואת שיניים לילדים. הציוד והחומרים שבמרפאה הם מהטובים והמתקדמים שקיימים ברפואת השיניים בארץ ובעולם. במרוצת השנים הייתה המרפאה חלוצה והיחידה בהפעלת תוכנית הדרכה לבריאות הפה והשן למטופלים ולבני משפחותיהם.

ד”ר תמר ברזון – מתמחה

בגלל רמתה המקצועית הגבוהה המרפאה הוכרה על ידי משרד הבריאות והמועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים כמוסד ללימודי התמחות לרופאי שיניים המעוניינים להתמחות ברפואת שיניים לילדים.

זוכי אות הנשיא להתנדבות תשס”ט;
מגן שר הבריאות למתנדבים תשס”ז;
אות ראש העיר למתנדבים
לשנת תשס”ו ולשנת תשכ”ג

ד”ר רפי המנדינגר

Comments are closed.