Swedish

Print Friendly, PDF & Email

Behandlar alla Jerusalems barn i behov av vård.

Bakgrunden till DVI`s Trudi Birgers Tandklinik:

Dr. Sam Norlin

Israel har inget välfungerande system som erbjuder tandvård till behövande barn. Som en icke vinstdrivande organisation behandlar DVI mellan 100 och 150 barn per dag- helt gratis. Barn från 4 till 26 år behandlas på kliniken och kommer från den skiftande bakgrund som representeras av Jerusalems fattiga samhällsgrupper. De flesta av barnen ser en tandläkare för första gången i sitt liv och för många är det första gången de hör talas om munhygien. De får sin första tandborste och lär sig hur de ska behålla sina tänder friska hela livet. DVI är stolta över att kunna erbjudna gratis tandvård till barn som annars inte skulle erhålla någon vård.

Jerusalems stads socialförvaltning skickar barn till DVI, deras avdelning för ungdomar i riskzonen anlitar DVI som en klinik för sina ungdomar. Även Hem för misshandlade barn skickar sina barn till DVI. Antalet barn som behandlas växer för varje år.

Dr. Olof Rastback

Grundad av den engagerade filantropen Trudi Birger1980, drivs DVI av välrenommerade tandläkare från världens alla hörn, som frivilligt erbjuder sin tid och sina kunskaper till kliniken i perioder av 1-4 veckor. Dessa tandläkare erbjuder modern tandvård till Jerusalems behövande barn, oavsett religion och ras. De senaste 29 åren har över 4.500 tandläkare från mer än 20 länder bidragit med sina kunskaper och erfarenhet till DVI. Den israeliska staten finansierar mindre än 5% av klinikens budget så kliniken är nästan helt beroende av bidrag från, individer,fonder, företag och organisationer.

Kliniken har sex unitar, ett röntgenrum och Donald Bermans flygeln för förebyggande tandvård.

Högt respekterad på professionell nivå är DVI godkänd som utbildningsenhet för ST tandläkare i pedodonti från Hadassah Dental School. År 2006 erhöll DVI utmärkelsen ”Enastående voluntär organisation” av Jerusalems borgmästare Lupolianski och 2007 erhölls en liknade utmärkelse från israeliska hälsodepartementet.

 

  • DVIs målsättning är att väsentligt förbättra munhygien bland Jerusalems fattiga samhällsgrupper, minska barnens smärta och lidande och förbättra deras allmänna livskvalitet
  • Enligt modern medicinsk praxis idag måste föräldrar och barn deltaga i ett program om förebyggande tandvård inkluderande bl.a munhälsoinformation tandborstinstruktion, kostinformation. Programmet genomförs av tandhygienist på kliniken.
  • DVI bidrar med ett högkvalitativt och mångsidigt tandvårds program innehållande både restorativ och förebyggande tandvård till Jerusalems fattiga barn, helt kostnadsfritt.
  • DVI behandlar alla Jerusalems fattiga barn likvärdigt oberoende av ras och religion och vårt mål är att behandla dem med kärlek och medkänsla.

 

Varför är DVI så betydelsefullt för Jerusalems fattiga barn?

Dr. Lena Permert

Israel har inget tandvårdsförsäkringssystem. För de fattiga finns ingen tandvård eller förebyggande tandvårdsprogram i skolor eller på andra utbildningsinstanser, inte ens i media.

Dentala sjukdomar är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och drabbar hälften av barnen i mellanstadiet och 80 % av de äldre tonåringarna. I USA förlorar barn uppskattningsvis 52milj skoltimmar om året pga dentala problem och anknytande vård. Barn med obehandlad tandsjukdom kan inte sova eller äta ordentligt och deras allmänna hälsa blir påverkad. Tandohälsa kan bl.a associeras med försenad tillväxt, ADHD, Dessa barn hamnar i utanförskap i både klassrummet och på lekplatsen. I vissa fall är resultatet även dyrbara akutbesök och sjukhusvistelse. Allt detta kan förebyggas och lätt avhjälpas genom tillfredsställande tandvård. Barn från sämre socio-ekonomiska förhållanden är mera benägna att få karies, 80% av alla kaviteter finns hos 25% av barnen.Så många som ungefär 200000 barn i Jerusalem lever under existensminimum enligt israeliska regeringens statistik. Dessa är DVIs patienter. De barn som lever under existensminimum har problem med sina tänder pga undermålig kost, brist på god munhygien att föräldrarna inte har råd med regelbundna tandläkarbesök eller är omedvetna om vikten av behandling och förebyggande vård.

Dr. Lena Irwe

Å andra sidan, barn med friska munnar tuggar bättre får i sig mera näring från maten de äter. De lär sig tala snabbar och bättre. De har bättre förutsättningar till en god allmän hälsa då sjukdom i munnen kan utsätta resten av kroppen för fara. En frisk mun förbättrar livskvaliteten.

 

Comments are closed.