Norsk

Print Friendly, PDF & Email

DVI har hatt omsorg for alle Jerusalems fattige barn siden 1980.

Dr. Esther Boenheim

Formål

DVI søker å forbedre livskvaliteten til Jerusalems fattigste barn, uansett rase eller religion, gjennom omfattende tannbehandling og et forebyggende tannhelseprogram. Dessuten er det vår hensikt å behandle disse barna med kjærlighet og omtanke.

Nøden  –  Hvorfor DVI Er Så Viktig For Jerusalems Underprivilegerte Barn

I henhold til Israels offisielle statistikker, lever over 200.000 av Jerusalems barn i fattigdom, og for de fleste familiene er tannbehandling betraktet som en utilgjengelig luksus.Faktum er at tannbehandling, i motsetning til annen medisinsk behandling, ikke blir dekket av Israels offentlige helsetjenester, og antall barn som ikke mottar tannbehandling vokser. DVIs Trudi Birger tannklinikk er det eneste gratis behandlingstilbud for barn i Israel.

Om DVI

Dr. Erik Lindland

HangesundDental Volunteers for Israel ble grunnlagt i 1980 av avdøde Trudi Birger, og klinikken har gitt gratis tannbehandling til Jerusalems fattige barn siden. Klinikken består av engelsktalende assistenter og tannpleiere. I tillegg kommer tannleger fra hele verden, for å gi noen uker av sin tid. Klinikken betjener barn med forskjellig etnisk og religiøs bakgrunn, i alderen 4 – 26 år. DVI – barna kommer med henvisning fra Jerusalems sosialkontorer og forskjellige institusjoner. Klinikken kombinerer god tannbehandling med mer avanserte tilbud, som rotbehandling, stålkroner og større restaureringer. Et omfattende forebyggende program lærer barna å ta vare på tennene for fremtiden. Pasienten blir innkalt hver 6. måned for kontroll og tannrens, som hos en vanlig tannlege. DVI sørger for leiligheter og hjelper til med reisearrangementer for de frivillige tannlegene. Mange av dem kommer igjen år etter år. Det verdifulle arbeidet på klinikken blir muliggjort, ikke bare ved frivillig tannlegeinnsats, men også ved firmaer og enkeltpersoner som generøst donerer forbruksvarer, utstyr og pengegaver.

Om Grunnleggeren

Holocaustoverlevende Trudi Birger led mye som barn under 2. verdenskrig – og bestemte seg for at hvis hun overlevde, skulle hun prøve å forhindre andre barns lidelse. Som en fremgangsrik mikrobiolog i Israel, begynte hun å oppfylle dette løftet, da hun arbeidet med fattige barn. Trudi oppdaget at denne gruppen ofte hadde omfattende tannlidelser. I 1980, da regjeringen nedla behandlingstilbudet til barn, fant hun sin store livsoppgave. Trudi grunnla Dental Volunteers for Israel dette året og ledet organisasjonen resten av sitt liv. Inspirert av sin hengivenhet for Jerusalems barn, gjorde hun en formidabel innsats som daglig leder. Etter hennes død har de trofaste medarbeiderne sørget for å fortsette arbeidet for Jerusalems fattige barn i Trudis ånd.

DVI – Oversikt

Dr. Arne Woldhaug

Over 200.000 barn lever i fattigdom i Jerusalem.Trudi Birgers tannklinikk er det eneste gratis behandlingstilbud som Israels barn har. Uten DVI ville tusener av barn forbli uten behandling.Fattige og misbrukte barn, risikoutsatt ungdom og ungdom fra alle religiøse og etniske grupper blir behandlet ved klinikken.I 2008 ga klinikken mer enn 13000 behandlinger til 3300 barn.Alle barna må sammen med en av foreldrene delta i et forebyggende program for å sikre god munnhelse resten av livet.Tusener av tannleger fra hele verden har gitt av sin tid til DVI. Mange kommer tilbake år etter år.DVI disponerer sentralt beliggende leiligheter i Jerusalem for tannlegene og deres familier.Historisk er 99% av DVIs utgifter dekket av veldedige donasjoner av penger, forbruksvarer, utstyr og tjenester.Siden år 2000 har firma Henry Schein dekket mesteparten av forbruksmateriellet til DVI.Forebygging er like viktig som behandling.

Et Smil Sier Alt — Både Tannleger Og Barn Forlater DVI Smilende

Et barn smiler når hun eller han er fornøyd og er trygg og frisk. DVI gir et smil til de yngste og mest underprivilegerte innbyggerne i Jerusalem. Med kvalifisert behandling, kan selv barn som lider under de alvorligste tannsykdommer bli friske og fornøyde.
Informasjon Om Tjenesten

Comments are closed.