Print Friendly, PDF & Email

DVI har taget sig af alle fattige børn i Jerusalem siden 1980

DVI’s mission

Dr Britta Barlebo, Koege

DVI har som målsætning at forbedre livskvaliteten for de mest udsatte børn i Jerusalem, uanset race og religion, gennem almen tandpleje og et forebyggende program. Vores mission er endvidere at behandle disse børn med kærlighed og omsorg.

Behovet – Hvorfor er DVI af så afgørende betydning for Jerusalems underprivilegerede børn?

Dr Anne Raun, Koege

Ifølge den israelske stats statistikker lever mere end 200.000 børn i Jerusalem i fattigdom, og i de fleste af disse børns familier er tandpleje en luksus, man slet ikke har råd til. Faktum er, at tandpleje i modsætning til anden sundhedspleje ikke dækkes af statens sundhedsbistand, og at antallet af børn, som ikke modtager denne pleje, er stadigt stigende. DVI’s organisation, Trudi Birger Dental Clinic, er den eneste af sin slags i Jerusalem, som er gratis, og som henvender sig til byens mest udsatte indbyggere – børnene. Hvis DVI ikke eksisterede, ville tusindvis af børn være uden tandpleje.

Om DVI

Dental Volunteers for Israel (Frivillige Tandlæger for Israel) blev stiftet i 1980 af nu afdøde Trudi Birger, og klinikken har ydet gratis tandpleje til Jerusalems underprivilegerede børn lige siden. Klinikkens stab består af en håndfuld engelsktalende klinik- og sundhedsassistenter samt gæstetandlæger fra hele verden, som yder deres bidrag i form af tid og arbejde.

Klinikken behandler børn mellem 4 og 26 år med vidt forskellig etnisk og religiøs baggrund. DVI’s børn henvises til klinikken fra Jerusalems Socialforsorgsdepartement (the Jerusalem Department of Social Welfare) og fra forskellige kvinde- og børneasyler i byen. Klinikkens fortræffelige kombination af tandpleje af høj kvalitet og et omfattende tandhygiejneprogram er i allerhøjeste grad med til at forbedre disse børns livskvalitet. Der foretages alle typer af tandbehandlinger, lige fra almindelige plomberinger til mere omfattende behandlinger som fx rodkanaler, rustfri stålkroner og genopbygning. Et stort forebyggende tandplejeprogram hjælper på lang sigt børn til at udvikle gode tandhygiejnevaner. Patienterne indkaldes en gang hvert halve år til eftersyn og tandrensning, ligesom på de private tandklinikker.

”Jerusalem og DVI giver s? meget til min sj?l, mit hjerte og mit arbejde. Hvad mere kan jeg ?nske mig?” – Dr. Peder Erickson, Silkeborg.

Trudi Birger-klinikken tiltrækker tandlæger fra hele verden. DVI sørger for indkvartering og hjælper med at arrangere rejsen for tandlægen og dennes familie. Mange af tandlægerne vender tilbage år efter år. Klinikkens uhyre vigtige hjælpearbejde gøres muligt, ikke blot med hjælp fra tandlægerne, som investerer deres tid og ekspertise, men også med hjælp fra virksomheder og individuelle personer, som generøst donerer klinikudstyr, instrumenter og pengebeløb.

Om stifteren

Som overlevende fra holocaust måtte Trudi Birger igennem mange lidelser under 2. Verdenskrig – og det var her, hun lovede sig selv, at hun, hvis hun overlevede, ville være med til at afhjælpe andre børns lidelser. Efter at være blevet en succesfuld mikrobiolog i Israel, begyndte hun at efterleve sit løfte ved at arbejde med nødlidende børn. Trudi indså hurtigt, at tandproblemer var en almen årsag til frygtelige lidelser hos børn, som levede i fattigdom, og i 1980, da staten fjernede den offentlige tandpleje fra sundhedssystemets kasse, fandt hun sin sag. Trudi stiftede ”Dental Volunteers for Israel” samme år og førte tilsyn med organisationen i resten af sit liv. Inspireret af Trudis brændende kærlighed og omsorgsfølelse for Jerusalems børn og af glæden ved at være på klinikken og arbejdet i sig selv tog bestyrelsen og staben tråden op efter hende for at sikre, at DVI fortsat kan yde denne helt afgørende hjælp til de mest underprivilegerede børn i Jerusalem.

DVI i glimt

Dr Nils Ruben, Vedbaek

Dr Nils Ruben, VedbaekEt smil fortæller alt … Doktorer og børn, alle forlader de DVI smilende. Et barn smiler, når han/hun føler sig godt tilpas, er tillidsfuld og er sund og rask. Det er det, DVI tilfører de yngste og mest underprivilegerede indbyggere i Jerusalem. Med god tandbehandling kan selv de, der lider af de alvorligste tandproblemer, få ændret deres livskvalitet, når de endelig er fri for smerter og vansiring.

For Information om Fivilligt Arbejde

Comments are closed.